این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر عزت اله اصغری زاده
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

دکتر علیرضا شریفی
مدرس دانشگاه تهران

دکتر مهدی نصراللهی
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی

کمیته علمی:


دکتر علی مروتی

دکتر محمدحسن ملکی

دکتر محمدرضا فتحی

دکتر حمیدرضا فلاح

دکتر سعید جعفری

دکتر محسن عامری شهرابی

دکتر بهناز خوش طینت

معصومه دانش شکیب

دکتر احمد راه چمنی

دکتر امیربابک مرجانی

دکتر محمد انسیه

حبیب امیر بیگی

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

سایت کنفرانس: manageconf.ir

     ایمیل: info@manageconf.ir

تلفن دبیرخانه:
88063510-88063509
ساعات اداری (8 تا 16)

تلفن اطلاع رسانی: 09109586591
ساعات غیر اداری 17 تا 19

آدرس دبیرخانه دائمی: خیابان اسد آبادی کوچه 54 پلاک 2 واحد 6