این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر عزت اله اصغری زاده
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

دکتر علیرضا شریفی
مدرس دانشگاه تهران

دکتر مهدی نصراللهی
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی

کمیته علمی:


دکتر علی مروتی

دکتر محمدحسن ملکی

دکتر محمدرضا فتحی

دکتر حمیدرضا فلاح

دکتر سعید جعفری

دکتر محسن عامری شهرابی

دکتر بهناز خوش طینت

معصومه دانش شکیب

دکتر احمد راه چمنی

دکتر امیربابک مرجانی

دکتر محمد انسیه

حبیب امیر بیگی

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان چاپ در مجلات بسیار معتبر نمایه شده درelsevier فراهم گردید
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته تیم تخصصی دبیرخانه آمادگی ترجمه،ویرایش،ارسال ،رفع نقص و... مقالات این کنفرانس برای چاپ در مجلات معتبر نمایه شده درelsevier را دارد. لذا از شرکت کنندگان محترم که تمایل دارند مقالات با کیفیت خود را در مجلات مورد نظر خود و یا مجلات پیشنهادی تیم تخصصی به چاپ برسانند پس از مطالعه شرایط که در قسمت زیر آمده،می توانند با شماره های 88614014 و یا 09038189303 در ساعات اداری تماس حاصل نمایند....

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته تیم تخصصی دبیرخانه آمادگی ترجمه،ویرایش،ارسال ،رفع نقص و... مقالات این کنفرانس برای چاپ در مجلات معتبر نمایه شده درelsevier  را دارد. لذا از شرکت کنندگان محترم که تمایل دارند مقالات با کیفیت خود را در مجلات مورد نظر خود و یا مجلات پیشنهادی تیم تخصصی به چاپ برسانند پس از مطالعه شرایط که در قسمت زیر آمده،می توانند با شماره  09038189303  در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.لطفا از تماس با سایر شماره های دبیر خانه جددا خودداری گردد.


 


back2017-05-18Voting is14 time